Nazwisko i imię:
TURSKI Jan Kanty (hasło: ANCZYC Wł. L.)
Tom zbioru ogólnego:
II ed./1