Nazwisko i imię:
KOLBERG (COLBERG) Juliusz (Krzysztof Juliusz Henryk)
Tom zbioru ogólnego:
II ed./17