Nazwisko i imię:
A (Od) do Z.
Tom zbioru ogólnego:
II ed./1