Nazwisko i imię:
Zejście się
Tom zbioru ogólnego:
5