Nazwisko i imię:
Bensa Ant.,
Opis/komentarz:
ob. Benza Ant.
Całość:
Bensa Ant.,
ob. Benza Ant.