Nazwisko i imię:
Doby.
Tytuł:
Z dzisiejszej Doby.
Miejsce i rok wydania:
Kraków—Lwów,
Opis/komentarz:
w 32ce, po hal. 20. I. Z powodu rugów kolejowych w r. 1892. Kraków, nakł. Pawła Madejskiego, Druk. Związkowa, 1892, str. 15, 1 nl. Jag. II. Z powodu żałoby narodowej w r. 1892. Tamże, 1892, str. 16. Jag. III. Z powodu artykułu p. Wsiewołoda Krestowskiego w Nrze 221 „Warszawskiego Dniewnika”. Tamże, 1893, str. 18. Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. IV. O święcie „Trzeciego Maja” i obchodach narodowych w ogóle. Tamże, 1893, str. 16. Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. V. W trzydziestą rocznicę powstania styczniowego. Kilka słów o polityce narodowej Tamże, 1893, str. 18. Jag. — Ossol. — Warsz.Un. VI. Kilka słów o stanowisku rządu rosyjskiego wobec naszych ruchów robotniczych Tamże, 1893, str. 14. Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. VII. Polityka rządu względem kościoła. Lwów, nakł. Edwarda Webersfelda, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1893, str. 23. VII. Polityka rządu względem Kościoła. Kraków, nakł. Edwarda Webersfelda, Druk. Związkowa, 1895, str. 21, 3 nl. Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un. VIII. Gorzka prawda. Lwów, nakł. Edwarda Webersfelda, druk. A. Szyjkowskiego, 1893, str. 21, 3 nl. Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. IX. Warszawska młodzież uniwersytecka. B. m. druku, 1894, str. 20. Jag. — Nar. — Ossol. X. Po manifestacyi 17 kwietnia. Lwów, 1894; ob. Dmowski Roman. X. Po manifestacyi 17 kwietnia. Kraków, 1895; ob. Dmowski Roman. XL Ugoda czy walka? Lwów, 1895; ob. Dmowski Roman. Nar.
Całość:
Doby.
Z dzisiejszej Doby.
Kraków—Lwów,
w 32ce, po hal. 20.
I. Z powodu rugów kolejowych w r. 1892. Kraków, nakł. Pawła Madejskiego, Druk. Związkowa, 1892, str. 15, 1 nl.
Jag.
II. Z powodu żałoby narodowej w r. 1892. Tamże, 1892, str. 16.
Jag.
III. Z powodu artykułu p. Wsiewołoda Krestowskiego w Nrze 221 „Warszawskiego Dniewnika”. Tamże, 1893, str. 18.
Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
IV. O święcie „Trzeciego Maja” i obchodach narodowych w ogóle. Tamże, 1893, str. 16.
Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
V. W trzydziestą rocznicę powstania styczniowego. Kilka słów o polityce narodowej Tamże, 1893, str. 18.
Jag. — Ossol. — Warsz.Un.
VI. Kilka słów o stanowisku rządu rosyjskiego wobec naszych ruchów robotniczych Tamże, 1893, str. 14.
Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
VII. Polityka rządu względem kościoła. Lwów, nakł. Edwarda Webersfelda, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1893, str. 23.
VII. Polityka rządu względem Kościoła. Kraków, nakł. Edwarda Webersfelda, Druk. Związkowa, 1895, str. 21, 3 nl.
Jag. — Nar. — Ossol. — Warsz.Un.
VIII. Gorzka prawda. Lwów, nakł. Edwarda Webersfelda, druk. A. Szyjkowskiego, 1893, str. 21, 3 nl.
Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol.
IX. Warszawska młodzież uniwersytecka. B. m. druku, 1894, str. 20.
Jag. — Nar. — Ossol.
X. Po manifestacyi 17 kwietnia. Lwów, 1894; ob. Dmowski Roman.
X. Po manifestacyi 17 kwietnia. Kraków, 1895; ob. Dmowski Roman.
XL Ugoda czy walka? Lwów, 1895; ob. Dmowski Roman.
Nar.