Nazwisko i imię:
Botwinówka (w Humańskiem),
Opis/komentarz:
ob. Brzozowski Ant. (Proekt 1898, Przyczynek 1898).
Całość:
Botwinówka (w Humańskiem),
ob. Brzozowski Ant. (Proekt 1898, Przyczynek 1898).