Nazwisko i imię:
Katalogi. Przyłuski Leon (1789—1865).
Opis/komentarz:
ob. Lissner J. (Cat. 1872); Schletter i Skutsch H. (Bibl. cathol. 1865); Sussmann W. J. (Katalog 1866).
Całość:
Katalogi. Przyłuski Leon (1789—1865).
ob. Lissner J. (Cat. 1872); Schletter i Skutsch H. (Bibl. cathol. 1865); Sussmann W. J. (Katalog 1866).