Nazwisko i imię:
Jordan Ludwik.
Opis/komentarz:
ob. Odpowiedź ze strony Maryi z Lemańskich Piotra Steinkelera bankiera małżonki (1850).
Całość:
Jordan Ludwik.
ob. Odpowiedź ze strony Maryi z Lemańskich Piotra Steinkelera bankiera małżonki (1850).