Nazwisko i imię:
Jadwiga Jagiellonka (żona elektora brandenburskiego Joachima II; 1513—1573).
Opis/komentarz:
ob. Forschungen (Märkische, 1841—1887); Grabowski Ambroży (Starożytności 1840); Niemcewicz J. U. (Zbiór 1822).
Całość:
Jadwiga Jagiellonka (żona elektora brandenburskiego Joachima II; 1513—1573).
ob. Forschungen (Märkische, 1841—1887); Grabowski Ambroży (Starożytności 1840); Niemcewicz J. U. (Zbiór 1822).