Nazwisko i imię:
Jabłoński Aleksander Józef Napoleon.
Opis/komentarz:
ob. Jabłoński Józef Aleks. Napoleon.
Całość:
Jabłoński Aleksander Józef Napoleon.
ob. Jabłoński Józef Aleks. Napoleon.