Nazwisko i imię:
J. F. Z. S.
Opis/komentarz:
ob. Sposób ułatwiający naukę (1843).
Całość:
J. F. Z. S.
ob. Sposób ułatwiający naukę (1843).