Nazwisko i imię:
Bitschnau O. ks.
Tytuł:
Żywoty Świętych Pańskich, podług najlepszych źródeł, wyjętych z dzieł Ojców i Doktorów Kościoła świętego... z przedmową ks. bisk. Franciszka Józefa Rudigera.
Miejsce i rok wydania:
Mikołów, nakł. i druk. Kar. Miarki, b. r. (1880),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. XVI, 1176, 8 kolor. obraz. i 330 drzeworyt., rb. 6, w ozdobnej opr. rb. 8. Jag. — toż, zesz. I. Tamże, Kubaczka i Lang w Białej, (1890), w 4ce, str. XVI i 32 z obraz. kolor. i drzeworyt. w tekście, hal. 60. — toż. Wydanie nowe. Mikołów, druk. i nakł. Karola Miarki, 1898, w 4ce, str. XVI, 1176, tabl. 8. Gdańsk — Warsz.Un.
Całość:
Bitschnau O. ks.
Żywoty Świętych Pańskich, podług najlepszych źródeł, wyjętych z dzieł Ojców i Doktorów Kościoła świętego... z przedmową ks. bisk. Franciszka Józefa Rudigera.
Mikołów, nakł. i druk. Kar. Miarki, b. r. (1880),
w 4ce, str. XVI, 1176, 8 kolor. obraz. i 330 drzeworyt., rb. 6, w ozdobnej opr. rb. 8.
Jag.
— toż, zesz. I. Tamże, Kubaczka i Lang w Białej, (1890), w 4ce, str. XVI i 32 z obraz. kolor. i drzeworyt. w tekście, hal. 60.
— toż. Wydanie nowe. Mikołów, druk. i nakł. Karola Miarki, 1898, w 4ce, str. XVI, 1176, tabl. 8.
Gdańsk — Warsz.Un.