Nazwisko i imię:
Guizot Franciszek (1787—1874).
Opis/komentarz:
obacz Dziennik Powszechny (Warsz.); Dziennik Warszawski (1851—2); Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne (Warsz.); Forster Karol; Gazeta Warszawska; Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego; Kraj (Krak.); Kronika Wiadomości Krajowych i Zagr. (1859); Postęp (Lwów, 1848); Thiers Adolf Ludw. W Dzwonie Literackim (1846, t. 2, str. 89—106) zamieszczona jego Pierwsza prelekcja historji cywilizacji francuskiej, tłum. R. L.
Całość:
Guizot Franciszek (1787—1874).
obacz Dziennik Powszechny (Warsz.); Dziennik Warszawski (1851—2); Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne (Warsz.); Forster Karol; Gazeta Warszawska; Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego; Kraj (Krak.); Kronika Wiadomości Krajowych i Zagr. (1859); Postęp (Lwów, 1848); Thiers Adolf Ludw.
W Dzwonie Literackim (1846, t. 2, str. 89—106) zamieszczona jego Pierwsza prelekcja historji cywilizacji francuskiej, tłum. R. L.