Nazwisko i imię:
Gisevius (Gizewiusz) Gustaw Herman Marcin ks. (1810—1848).
Opis/komentarz:
obacz Brodziński Kaz. (Wiesław 1845); Czajkowski Michał (Powieści 1863); Dorat Cl. J. i Aleksyusz J. W. (Pokuta 1846); Gazeta Toruńska (1898); Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft (Berlin); Piast (1898); Pismo dla Ludu Polskiego (Pozn. 1845); Preuss Aug. Ed. i Vetter Joh. And. (Przyjaciel 1845); Przegląd serca (1839—1855); Przyjaciel Ludu (Leszno); Przyjaciel Ludu Łecki; Radziwiłł Albrycht Stan. (Pamiętniki) (?); Skarbek Fryd. (Dodosiński); Tygodnik Łeckiego Obwodu; Wegner Stan. (1898).
Całość:
Gisevius (Gizewiusz) Gustaw Herman Marcin ks. (1810—1848).
obacz Brodziński Kaz. (Wiesław 1845); Czajkowski Michał (Powieści 1863); Dorat Cl. J. i Aleksyusz J. W. (Pokuta 1846); Gazeta Toruńska (1898); Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft (Berlin); Piast (1898); Pismo dla Ludu Polskiego (Pozn. 1845); Preuss Aug. Ed. i Vetter Joh. And. (Przyjaciel 1845); Przegląd serca (1839—1855); Przyjaciel Ludu (Leszno); Przyjaciel Ludu Łecki; Radziwiłł Albrycht Stan. (Pamiętniki) (?); Skarbek Fryd. (Dodosiński); Tygodnik Łeckiego Obwodu; Wegner Stan. (1898).