Nazwisko i imię:
Genouilly (de) Rigault.
Opis/komentarz:
ob. Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego (1858).
Całość:
Genouilly (de) Rigault.
ob. Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego (1858).