Nazwisko i imię:
Barwniki,
Opis/komentarz:
ob. Kostanecki St. (Badania 1889). Por. też Farby.
Całość:
Barwniki,
ob. Kostanecki St. (Badania 1889). Por. też Farby.