Nazwisko i imię:
Estreicher Tadeusz (prof. U. J.; 1871—1951).
Opis/komentarz:
obacz Biesiada Literacka (Warsz.); Dziennik IX zjazdu lekarzy (1900); Hoff van't J. H. (Untersuchungen 1898); Kosmos (Lwów); Muzeum (Lwów 1897); Odczyty (?); Początek ewangelii (1896); Przegląd Lekarski (Krak.); Rozprawy Wydziału Matem.-Przyr. Akad. Umiej.
Całość:
Estreicher Tadeusz (prof. U. J.; 1871—1951).
obacz Biesiada Literacka (Warsz.); Dziennik IX zjazdu lekarzy (1900); Hoff van't J. H. (Untersuchungen 1898); Kosmos (Lwów); Muzeum (Lwów 1897); Odczyty (?); Początek ewangelii (1896); Przegląd Lekarski (Krak.); Rozprawy Wydziału Matem.-Przyr. Akad. Umiej.