Nazwisko i imię:
Erazm z Rotterdamu.
Opis/komentarz:
ob. Rotterdamu (z) Erazm.
Całość:
Erazm z Rotterdamu.
ob. Rotterdamu (z) Erazm.