Nazwisko i imię:
Elegia.
Opis/komentarz:
obacz Bielawski Gabriel (na zgon Ign. Opolskiego 1827, na zgon Piotra Franc. Po tockiego 1829); Brodziński Kaz. (Rozprawa); D. S. (na zgon J. P. Woronicza 1830); Dembowski Ign. (na śmierć Mik. Dembowskiego 1812); H. E. (na zgon Al. Brodowskiego); Kandia E. (auf den Tod Alexanders I 1826); Kochanowski Jan; Marya Teodorówna (na zgon 1828); Połątkiewicz Winc. (na zgon Karola Lefewra 1839); Poniatowski Józef (na zgon 1813); Poźniak Jan (na śmierć Ign. Pollaka 1825); W... L... F... (na zgon Fr. Dybka 1826); Żaba N. F. (w czasie pogrzebu Aleksandra I); Zatorski Fr. (w czasie po grzebu Alexandra I 1826). Ob. Estreicher Bibl. Pol. XVI, 37—8.
Całość:
Elegia.
obacz Bielawski Gabriel (na zgon Ign. Opolskiego 1827, na zgon Piotra Franc. Po tockiego 1829); Brodziński Kaz. (Rozprawa); D. S. (na zgon J. P. Woronicza 1830); Dembowski Ign. (na śmierć Mik. Dembowskiego 1812); H. E. (na zgon Al. Brodowskiego); Kandia E. (auf den Tod Alexanders I 1826); Kochanowski Jan; Marya Teodorówna (na zgon 1828); Połątkiewicz Winc. (na zgon Karola Lefewra 1839); Poniatowski Józef (na zgon 1813); Poźniak Jan (na śmierć Ign. Pollaka 1825); W... L... F... (na zgon Fr. Dybka 1826); Żaba N. F. (w czasie pogrzebu Aleksandra I); Zatorski Fr. (w czasie po grzebu Alexandra I 1826).
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XVI, 37—8.