Nazwisko i imię:
Dubanowicz Sas Paweł dr.
Tytuł:
Γνῶϑι σεαυτὀν. Poznaj siebie. Kult umarłych ze stanowiska historyi, hygieny, religii i ustawodawstwa z wnioskami co do wskazanych reform obecnego systemu traktowania zwłok ludzkich, tudzież co do zmian obowiązujących w tej mierze obecnie ustaw i rozporządzeń administracyjnych skreślił... Zesz. I.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Lwów, nakł. autora, druk. Instyt. Stauropig.], 1888,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 36. Jag.
Całość:
Dubanowicz Sas Paweł dr.
Γνῶϑι σεαυτὀν. Poznaj siebie. Kult umarłych ze stanowiska historyi, hygieny, religii i ustawodawstwa z wnioskami co do wskazanych reform obecnego systemu traktowania zwłok ludzkich, tudzież co do zmian obowiązujących w tej mierze obecnie ustaw i rozporządzeń administracyjnych skreślił... Zesz. I.
Tamże [Lwów, nakł. autora, druk. Instyt. Stauropig.], 1888,
w 8ce, str. 36.
Jag.