Nazwisko i imię:
Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Tyzenhaus Wacław.
Opis/komentarz:
ob. Goethe J. W. (Faust).
Całość:
Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Tyzenhaus Wacław.
ob. Goethe J. W. (Faust).