Nazwisko i imię:
Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Tłumacz Kupca smyrneńskiego (pseud.).
Opis/komentarz:
ob. Saint-Foix H. F. P. (Deukalion).
Całość:
Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Tłumacz Kupca smyrneńskiego (pseud.).
ob. Saint-Foix H. F. P. (Deukalion).