Nazwisko i imię:
Kasa pożyczkowo-wkładowa.
Opis/komentarz:
ob. Otczet ssudo-sbieriegatielnoj kassy; Sprawozdanie. Ob. Kasa zaliczkowo-wkładowa.
Całość:
Kasa pożyczkowo-wkładowa.
ob. Otczet ssudo-sbieriegatielnoj kassy; Sprawozdanie.
Ob. Kasa zaliczkowo-wkładowa.