Nazwisko i imię:
Karłowicz Jan Aleksander Ludwik (1836—1903).
Opis/komentarz:
obacz Archiv für Slavische Philologie (Berlin); Ateneum (Warsz.); Biblioteka Pisarzów Polskich nr. 2 (Krak.); Biblioteka Warszawska; Biesiada Literacka (Warsz.); Bluszcz (Warsz.); Charitas, księga zbiorowa (1894); Dodatek do Lutni Polskiej (1885); Draper John William (Dzieje stosunku wiary 1882); Dwutygodnik Naukowy (Krak. 1878—9); Echo Literackie (Lwów); Echo Muzyczne (Warsz.); Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz.); Encyklopedya (Wielka) powszechna ilustrowana (Warsz. 1890 i n.); Garnuszek” („Na, 1890); Gawroński Franciszek Rawita (Chodakowski 1898); Gazeta Kaliska (1897); Głos (Warsz.); Hora František Alois (Słownik 1890); Kalendarz Wileński na rok 1882; Kochanowski Jan (Dzieła wszystkie 1884—1897); Kolce (Warsz. 1900); Korczewski Wit (Rozmowy polskie 1889); Kraj (Petersb. 1883 i n.); Kraszewski J. I. (Książka jubileuszowa 1880); Księga pamiątkowa na uczczenie 100 rocznicy urodzin A. Mickiewicza (1898); Kurier Codzienny (Warsz. 1889, 1897); Kurier Lwowski (1899, 1900); Kurier Niedzielny (Warsz.); Kurier Warszawski (1889); Kwartalnik Historyczny (Lwów); Lud (Lwów); Macaulay Tomasz Babington (Szkice historyczne 1876, 1878); Moniuszko Stanisław (Śpiewnik t. VII 1876); Ognisko. Książka zbiorowa wydana dla uczczenia 25 letniej pracy T. T. Jeża (1882); Pamiętnik Fizjograficzny (Warsz.); Pamiętnik III Zjazdu historyków polskich (1900); Pamiętnik Zjazdu literatów i dziennikarzy polskich (1894); Poradnik dla samouków, cz. 2 (1899); Prace Filologiczne (Warsz.); Prawda (Warsz.); Prawda. Książka zbiorowa ku czci Al. Świętochowskiego (1899); Prosna. Jedno dniówka kaliska (1895); Przędziwo. Książka dla młodzieży (1896); Przegląd Literacki (Petersb.); Przegląd Pedagogiczny (Warsz.); Przegląd Tygodniowy (Warsz.); Reforma (Nowa, Krak. 1886); Richter E. F. (Zasady harmonii 1871); Roczniki Tow. Przyjaciół Nauk Pozn. (1887); Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności (Krak.); Sami sobie. Książka zbiorowa na rzecz Warszawskiej kasy literackiej (1900); Spencer Herbert (Zasady etyki 1884); Sprawa przyjęcia jednolitej pisowni (1894 i n.); Stimmen (Polnische, 1889); Światełko (Lwów 1872); Szląska (Dla). Książka zbiorowa na rzecz gimn. polskiego w Cieszynie (1895); Tygodnik Ilustrowany (Warsz.); Tygodnik Mód i Nowości (Warsz. 1871); Tygodnik Polski (Warsz. 1898); Tygodnik Powszechny (Warsz. 1881); Tylor Edward B. (Cywilizacya t. I 1896); Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1893); Upominek Wileński. Pismo zbiorowe poświecone J. I. Kraszewskiemu (1879); Wędrowiec (Warsz.); Weryho Wład. (Podania białoruskie 1889); Wiek (Warsz.); Wisła (Warsz.); Wszechświat (Warsz.); Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej (Krak. 1887—8). W 1. 1888—1896 był redaktorem i wydawcą Biblioteki Wisły.
Całość:
Karłowicz Jan Aleksander Ludwik (1836—1903).
obacz Archiv für Slavische Philologie (Berlin); Ateneum (Warsz.); Biblioteka Pisarzów Polskich nr. 2 (Krak.); Biblioteka Warszawska; Biesiada Literacka (Warsz.); Bluszcz (Warsz.); Charitas, księga zbiorowa (1894); Dodatek do Lutni Polskiej (1885); Draper John William (Dzieje stosunku wiary 1882); Dwutygodnik Naukowy (Krak. 1878—9); Echo Literackie (Lwów); Echo Muzyczne (Warsz.); Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz.); Encyklopedya (Wielka) powszechna ilustrowana (Warsz. 1890 i n.); Garnuszek” („Na, 1890); Gawroński Franciszek Rawita (Chodakowski 1898); Gazeta Kaliska (1897); Głos (Warsz.); Hora František Alois (Słownik 1890); Kalendarz Wileński na rok 1882; Kochanowski Jan (Dzieła wszystkie 1884—1897); Kolce (Warsz. 1900); Korczewski Wit (Rozmowy polskie 1889); Kraj (Petersb. 1883 i n.); Kraszewski J. I. (Książka jubileuszowa 1880); Księga pamiątkowa na uczczenie 100 rocznicy urodzin A. Mickiewicza (1898); Kurier Codzienny (Warsz. 1889, 1897); Kurier Lwowski (1899, 1900); Kurier Niedzielny (Warsz.); Kurier Warszawski (1889); Kwartalnik Historyczny (Lwów); Lud (Lwów); Macaulay Tomasz Babington (Szkice historyczne 1876, 1878); Moniuszko Stanisław (Śpiewnik t. VII 1876); Ognisko. Książka zbiorowa wydana dla uczczenia 25 letniej pracy T. T. Jeża (1882); Pamiętnik Fizjograficzny (Warsz.); Pamiętnik III Zjazdu historyków polskich (1900); Pamiętnik Zjazdu literatów i dziennikarzy polskich (1894); Poradnik dla samouków, cz. 2 (1899); Prace Filologiczne (Warsz.); Prawda (Warsz.); Prawda. Książka zbiorowa ku czci Al. Świętochowskiego (1899); Prosna. Jedno dniówka kaliska (1895); Przędziwo. Książka dla młodzieży (1896); Przegląd Literacki (Petersb.); Przegląd Pedagogiczny (Warsz.); Przegląd Tygodniowy (Warsz.); Reforma (Nowa, Krak. 1886); Richter E. F. (Zasady harmonii 1871); Roczniki Tow. Przyjaciół Nauk Pozn. (1887); Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności (Krak.); Sami sobie. Książka zbiorowa na rzecz Warszawskiej kasy literackiej (1900); Spencer Herbert (Zasady etyki 1884); Sprawa przyjęcia jednolitej pisowni (1894 i n.); Stimmen (Polnische, 1889); Światełko (Lwów 1872); Szląska (Dla). Książka zbiorowa na rzecz gimn. polskiego w Cieszynie (1895); Tygodnik Ilustrowany (Warsz.); Tygodnik Mód i Nowości (Warsz. 1871); Tygodnik Polski (Warsz. 1898); Tygodnik Powszechny (Warsz. 1881); Tylor Edward B. (Cywilizacya t. I 1896); Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1893); Upominek Wileński. Pismo zbiorowe poświecone J. I. Kraszewskiemu (1879); Wędrowiec (Warsz.); Weryho Wład. (Podania białoruskie 1889); Wiek (Warsz.); Wisła (Warsz.); Wszechświat (Warsz.); Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej (Krak. 1887—8).
W 1. 1888—1896 był redaktorem i wydawcą Biblioteki Wisły.