Nazwisko i imię:
Hubaut (komisarz giełdowy).
Opis/komentarz:
ob. Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego (1856).
Całość:
Hubaut (komisarz giełdowy).
ob. Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego (1856).