Nazwisko i imię:
Hopkins Bar.
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Poniedziałkowa (Krak.).
Całość:
Hopkins Bar.
ob. Gazeta Poniedziałkowa (Krak.).