Nazwisko i imię:
Hołod Emil.
Opis/komentarz:
obacz Djabeł (Krak.); Gazeta Narodowa (Lwów); Gazeta Polska (Czerniowce); Gazeta Przemyska; Gwiazdka Cieszyńska; Kurier Przemyski; Kurier Stryjski; Kurierek (Wesoły) Illustrowany (Lwów); Myśl (Krak.); Przewodnik Gimnastyczny (Lwów); Rocznik Samborski; Słońce (Milwaukee); Tygodnik Narodowy (Lwów).
Całość:
Hołod Emil.
obacz Djabeł (Krak.); Gazeta Narodowa (Lwów); Gazeta Polska (Czerniowce); Gazeta Przemyska; Gwiazdka Cieszyńska; Kurier Przemyski; Kurier Stryjski; Kurierek (Wesoły) Illustrowany (Lwów); Myśl (Krak.); Przewodnik Gimnastyczny (Lwów); Rocznik Samborski; Słońce (Milwaukee); Tygodnik Narodowy (Lwów).