Nazwisko i imię:
Hertz Małgorzata.
Opis/komentarz:
ob. Dziennik Łódzki; Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz.); Kurier Codzienny (Warsz.).
Całość:
Hertz Małgorzata.
ob. Dziennik Łódzki; Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz.); Kurier Codzienny (Warsz.).