Nazwisko i imię:
Hellman (Helman, Hellmann) Michał (ur. ok. 1810).
Opis/komentarz:
ob. Maj Trzeci (Paryż 1844).
Całość:
Hellman (Helman, Hellmann) Michał (ur. ok. 1810).
ob. Maj Trzeci (Paryż 1844).