Nazwisko i imię:
Autorka Kucharki litewskiej,
Opis/komentarz:
ob. Zawadzka Winc.
Całość:
Autorka Kucharki litewskiej,
ob. Zawadzka Winc.