Nazwisko i imię:
Austria (Austro-Węgry),
Opis/komentarz:
obacz Abancourt Fr. d' (Era konstytucyjna 1881); Angełłowicz Ant.; Autriche; Avvenimenti (1849); Balleydier Al. (Histoire 1853); Balzer Osw. (Hist. ustroju 1899); Belcredi (Considerations 1867); Bresnitz Ph. Fr.; Buszczyński Stef. (Przyszłość 1869); Celichowski Zygm. (Pamiętnik 1874); Chrzanowski L. (Odpowiedź) (?); Czartoryski Jerzy (Uwagi 1871); Dargun Lotar (O zabezp. robotników 1889); Demetrykiewicz Włodz. (Opieka dla zabytków 1885); Desprez M. H. (Les peuples 1850); Finkel Ludw. (Historya 1897); Gębica Wojc. (Przewodnik 1886, 1893); Gerss Marc. (Woyna 1867); Głębocki J. T. (Dwa wywody 1868); Gołda And. (1878); Gumplowicz Ludw. (Oesterr. Reichs-Geschichte 1896); Hannak Em. (Rys hist.-statyst. 1873); Haselbach K. (Oesterreich 1869); Heufler Ludw. (Krótki opis 1861); Horoszkiewicz Jul. (i Polska 1863); Hymnus nationalis (1855); Kalinka Wal. (Polityka 1873); Konstytucya; Kubrakiewicz Mich.; Kulczyński Wład. (pająki 1898); Laurenčič Jul. (Unsere Monarchie 1898); Léger Lud. (1898); Łubieński Edw. (O konkordacie 1867); Michiels Alfr.; Mieroszewski Sob. (Stimme 1865); Miłkowski Jul. (Braterstwo 1848); Mosbach Aug. (Kilka kart 1869); Narzymski Józ.; Odpowiedź (1848); Odrzywolski Sław. (Rzut oka 1885); Opis (1859); Patelski (Odpowiedź 1848); Politique (De la 1864); Pölitz K. H. L. (Historya 1877); Położenie (1884); Popiel Paweł (1866–1873); Prusacy (1868); Rapacki Wład. (Uwagi 1860); Ratch Was. (L'Autriche 1869); Slaves (1861); Słów kilka (1848); Smolka Fr. (1869); Starzyński Stan.; Szaraniewicz Iz.; Szczepański Alfr.-Szczepański Miecz. (Polacy 1868); Tęgoborski Ludw.; Trembicki Iz.; Treter M. L.; Uklansky Em. (Briefe 1808); Ustawa przemysłowa (1860); Ustawy zasadnicze (1868); Waluta (1858); Wężyk Leon. (Rzut oka 1870); Wysłobocki J. A. (oczerk istorii 1855); Zaleski Miecz. (Opowiadania z dziejów 1894, 1897).
Całość:
Austria (Austro-Węgry),
obacz Abancourt Fr. d' (Era konstytucyjna 1881); Angełłowicz Ant.; Autriche; Avvenimenti (1849); Balleydier Al. (Histoire 1853); Balzer Osw. (Hist. ustroju 1899); Belcredi (Considerations 1867); Bresnitz Ph. Fr.; Buszczyński Stef. (Przyszłość 1869); Celichowski Zygm. (Pamiętnik 1874); Chrzanowski L. (Odpowiedź) (?); Czartoryski Jerzy (Uwagi 1871); Dargun Lotar (O zabezp. robotników 1889); Demetrykiewicz Włodz. (Opieka dla zabytków 1885); Desprez M. H. (Les peuples 1850); Finkel Ludw. (Historya 1897); Gębica Wojc. (Przewodnik 1886, 1893); Gerss Marc. (Woyna 1867); Głębocki J. T. (Dwa wywody 1868); Gołda And. (1878); Gumplowicz Ludw. (Oesterr. Reichs-Geschichte 1896); Hannak Em. (Rys hist.-statyst. 1873); Haselbach K. (Oesterreich 1869); Heufler Ludw. (Krótki opis 1861); Horoszkiewicz Jul. (i Polska 1863); Hymnus nationalis (1855); Kalinka Wal. (Polityka 1873); Konstytucya; Kubrakiewicz Mich.; Kulczyński Wład. (pająki 1898); Laurenčič Jul. (Unsere Monarchie 1898); Léger Lud. (1898); Łubieński Edw. (O konkordacie 1867); Michiels Alfr.; Mieroszewski Sob. (Stimme 1865); Miłkowski Jul. (Braterstwo 1848); Mosbach Aug. (Kilka kart 1869); Narzymski Józ.; Odpowiedź (1848); Odrzywolski Sław. (Rzut oka 1885); Opis (1859); Patelski (Odpowiedź 1848); Politique (De la 1864); Pölitz K. H. L. (Historya 1877); Położenie (1884); Popiel Paweł (1866–1873); Prusacy (1868); Rapacki Wład. (Uwagi 1860); Ratch Was. (L'Autriche 1869); Slaves (1861); Słów kilka (1848); Smolka Fr. (1869); Starzyński Stan.; Szaraniewicz Iz.; Szczepański Alfr.-Szczepański Miecz. (Polacy 1868); Tęgoborski Ludw.; Trembicki Iz.; Treter M. L.; Uklansky Em. (Briefe 1808); Ustawa przemysłowa (1860); Ustawy zasadnicze (1868); Waluta (1858); Wężyk Leon. (Rzut oka 1870); Wysłobocki J. A. (oczerk istorii 1855); Zaleski Miecz. (Opowiadania z dziejów 1894, 1897).