Nazwisko i imię:
Fraentzel prof. dr.
Opis/komentarz:
ob. Medycyna Warsz.).
Całość:
Fraentzel prof. dr.
ob. Medycyna Warsz.).