Nazwisko i imię:
Flora.
Opis/komentarz:
obacz Adamski Maks. J. W. (W. Ks. Poznańskiego 1896); Aleksandrowicz Jerzy (Petersburga 1844); Andrzejowski A. (Ukrainy 1896); Ascherson P., Graebner P. (Wielkopolski i Pomorza 1898—99); Baenitz C. (Polens 1865, 1871); Berdau Fel. (okolic Krakowa 1859, Tatr, Pienin i Beskidu Zach. 1890, Tatrów 1862); Besser S. J. G.; Błoński F. (jawnokwiatowa 1893, skrytokwiatowa 1890); Boberski W. (Galicji 1883, 1885); Cybulski Kaz. (okolic Warszawy 1883); Czerniewicz (brazylijska); Dembosz St. (Krakowa 1841); Dybowski Wł. (Skorowidz 1899); Eichler B. (Międzyrzecza 1893); Fiek Emil (Śląska 1881, 1889); Grabowski H. (Śląska 1827—1829); Gustawicz Br. (Przyczynek do pienińskiej; 1881, Pienin 1893); Gutwiński R. (Litwy 1897, okolic: Lwowa 1891, Tarnopola 1894, Polski 1889, Galicji 1890, 1892, 1897, Materiały do Galicji 1884, Prodromus... algarum galiciensis 1895); Herbich Fr. (Galicji 1831, 1860); Hueckel Edw. (Drohobycza 1866); Jungck Max. (Gliwic 1889); Karliński J. (u Bosni i Hercegovini 1896); Karo Ferd. (okolic Częstochowy 1881); Knapp J. A. (Galicji 1872); Krupa J.; Lehmann E. (Kurlands 1859); Link H. F. i Hoffmannségg (polonaise 1822); Luerssen Chr. (West u. Ostpreussen 1894); Łapczyński K. (Litwy w Panu Tadeuszu 1894); Nowicki Aug. (Beitrag zur Vangrovecensis 1886); Noworocznik Gubernii Kowieńskiej na r. 1861; Oborny A. (Mähren u. österr. Schlesien 1890); Paczowski Józ. (Szkic wsch. Galicji na Bukowinie 1898, litewska 1896); Pampuch Albert (Trzemeszna 1840); Panek (Rzeszowa) (?); Poleski S. (Kowna) (?); Raciborski M. (Polski 1892, Desmidieenflora 1895, kopalna 1894, retycka w Tatrach 1890, retycka Gór Świętokrzyskich 1891, Materiały do ... glonów Polski 1888, grzybów Polski 1886, permokarbońska 1891, Przyczynek do retyckiej 1892, wadowickiego i myślenickiego obwodu 1883, stan badań kopalnej 1888, Zapiski 1885, 1888, Zmiany w florze okolic Krakowa 1883); Ritschl G. (Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1850—1857); Rogowicz A. (gubernii kijowskiej 1869); Rostafiński J. (Krakowa 1885, Polonicae prodromus 1873); Sagorski E., Schneider G. (Centralkarpathen 1891); Schmalhausen J. (Südwest-Russland 1883); Śleńdziński A. J. (obwodu kołomyjskiego 1875, brzeżańskiego i tarnopolskiego 1876); Sprawozdania Komisji Fizjograficznej; Sprawozdanie realnego gimnazjum w Drohobyczu (1877, 1878); Trusz Szym. (Galicji 1882, Buczacza 1884); Tokarski T. (okolic Rzeszowa 1878); Waga Jak. (polska 1847—1849); Winkler Edw. (lekarska 1852); Wołoszczak Eust. (Pokucia 1887, 1888, 1890, zach. i wsch. karpacka 1895, gór łomnickich); Zapałowicz H. (Zapiski 1896); Zawadzki Al. (Galicji 1835, Lwowa 1836); Zubrzycki Józ. (Pienin 1893). Ob. Estreicher Bibl. Pol. XVI, 239.
Całość:
Flora.
obacz Adamski Maks. J. W. (W. Ks. Poznańskiego 1896); Aleksandrowicz Jerzy (Petersburga 1844); Andrzejowski A. (Ukrainy 1896); Ascherson P., Graebner P. (Wielkopolski i Pomorza 1898—99); Baenitz C. (Polens 1865, 1871); Berdau Fel. (okolic Krakowa 1859, Tatr, Pienin i Beskidu Zach. 1890, Tatrów 1862); Besser S. J. G.; Błoński F. (jawnokwiatowa 1893, skrytokwiatowa 1890); Boberski W. (Galicji 1883, 1885); Cybulski Kaz. (okolic Warszawy 1883); Czerniewicz (brazylijska); Dembosz St. (Krakowa 1841); Dybowski Wł. (Skorowidz 1899); Eichler B. (Międzyrzecza 1893); Fiek Emil (Śląska 1881, 1889); Grabowski H. (Śląska 1827—1829); Gustawicz Br. (Przyczynek do pienińskiej; 1881, Pienin 1893); Gutwiński R. (Litwy 1897, okolic: Lwowa 1891, Tarnopola 1894, Polski 1889, Galicji 1890, 1892, 1897, Materiały do Galicji 1884, Prodromus... algarum galiciensis 1895); Herbich Fr. (Galicji 1831, 1860); Hueckel Edw. (Drohobycza 1866); Jungck Max. (Gliwic 1889); Karliński J. (u Bosni i Hercegovini 1896); Karo Ferd. (okolic Częstochowy 1881); Knapp J. A. (Galicji 1872); Krupa J.; Lehmann E. (Kurlands 1859); Link H. F. i Hoffmannségg (polonaise 1822); Luerssen Chr. (West u. Ostpreussen 1894); Łapczyński K. (Litwy w Panu Tadeuszu 1894); Nowicki Aug. (Beitrag zur Vangrovecensis 1886); Noworocznik Gubernii Kowieńskiej na r. 1861; Oborny A. (Mähren u. österr. Schlesien 1890); Paczowski Józ. (Szkic wsch. Galicji na Bukowinie 1898, litewska 1896); Pampuch Albert (Trzemeszna 1840); Panek (Rzeszowa) (?); Poleski S. (Kowna) (?); Raciborski M. (Polski 1892, Desmidieenflora 1895, kopalna 1894, retycka w Tatrach 1890, retycka Gór Świętokrzyskich 1891, Materiały do ... glonów Polski 1888, grzybów Polski 1886, permokarbońska 1891, Przyczynek do retyckiej 1892, wadowickiego i myślenickiego obwodu 1883, stan badań kopalnej 1888, Zapiski 1885, 1888, Zmiany w florze okolic Krakowa 1883); Ritschl G. (Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1850—1857); Rogowicz A. (gubernii kijowskiej 1869); Rostafiński J. (Krakowa 1885, Polonicae prodromus 1873); Sagorski E., Schneider G. (Centralkarpathen 1891); Schmalhausen J. (Südwest-Russland 1883); Śleńdziński A. J. (obwodu kołomyjskiego 1875, brzeżańskiego i tarnopolskiego 1876); Sprawozdania Komisji Fizjograficznej; Sprawozdanie realnego gimnazjum w Drohobyczu (1877, 1878); Trusz Szym. (Galicji 1882, Buczacza 1884); Tokarski T. (okolic Rzeszowa 1878); Waga Jak. (polska 1847—1849); Winkler Edw. (lekarska 1852); Wołoszczak Eust. (Pokucia 1887, 1888, 1890, zach. i wsch. karpacka 1895, gór łomnickich); Zapałowicz H. (Zapiski 1896); Zawadzki Al. (Galicji 1835, Lwowa 1836); Zubrzycki Józ. (Pienin 1893).
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XVI, 239.