Nazwisko i imię:
Czortków.
Opis/komentarz:
ob. Śleńdziński A. (Przyczynek do flory 1876).
Całość:
Czortków.
ob. Śleńdziński A. (Przyczynek do flory 1876).