Nazwisko i imię:
Chociszewski Józef (1837—1914).
Tytuł:
Żywoty świętych Patronów Narodu Polskiego dla ludu i młodzieży zebrał i ułożył ...
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. J. Chociszew skiego, czcionkami A. Schmaedicke, 1874,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, 2 kartki nl., str. 208, z 24 drzeworytami. Zawiera żywoty świętych i błogosławionych: Najsw. Maryi Panny, Joachima, Józefa, Andrzeja apost., Cyryla i Metodego, Wacława, Wojciecha bisk. Jędrzeja i Benedykta pust., pięciu braci Polaków, Stanisława bisk., Floriana, Heleny, Apolonii, Doroty, Barbary, Jacka, Czesława, Iwona Odrowąża, Bronisławy, Wincentego Kadłubka, Salomei, Kingi, Jolanty, Jadwigi. Jana Kantego, Kazimierza, Stanisława Kostki, Szymona z Lipnicy, Jana z Dukli, Władysława, Zygmunta, Jozafata Kuncewicza, Andrzeja Boboli, Jana Sarkandra, Małgorzaty, Brygidy, Elżbiety, Jerzego. Kocha; nadto: Wspomnienie o dwóch bogobojnych niewiastach, za których sprawą w Polsce i Litwie chrześcijaństwo się zakorzeniło: Psalmy i wiersze do św. pańskich. Czart. — Jag. — Kórnik — Pozn.TPN.
Całość:
Chociszewski Józef (1837—1914).
Żywoty świętych Patronów Narodu Polskiego dla ludu i młodzieży zebrał i ułożył ...
Poznań, nakł. J. Chociszew skiego, czcionkami A. Schmaedicke, 1874,
w 8ce małej, 2 kartki nl., str. 208, z 24 drzeworytami.
Zawiera żywoty świętych i błogosławionych: Najsw. Maryi Panny, Joachima, Józefa, Andrzeja apost., Cyryla i Metodego, Wacława, Wojciecha bisk. Jędrzeja i Benedykta pust., pięciu braci Polaków, Stanisława bisk., Floriana, Heleny, Apolonii, Doroty, Barbary, Jacka, Czesława, Iwona Odrowąża, Bronisławy, Wincentego Kadłubka, Salomei, Kingi, Jolanty, Jadwigi. Jana Kantego, Kazimierza, Stanisława Kostki, Szymona z Lipnicy, Jana z Dukli, Władysława, Zygmunta, Jozafata Kuncewicza, Andrzeja Boboli, Jana Sarkandra, Małgorzaty, Brygidy, Elżbiety, Jerzego. Kocha; nadto: Wspomnienie o dwóch bogobojnych niewiastach, za których sprawą w Polsce i Litwie chrześcijaństwo się zakorzeniło: Psalmy i wiersze do św. pańskich.
Czart. — Jag. — Kórnik — Pozn.TPN.