Nazwisko i imię:
Chirat A. H.
Tytuł:
Żywot św. Dominika i obraz zakonu braci kaznodziejów, przełożył z angielskiego na język francuski kapłan III-go zakonu św. Dominika, tłómaczeniem na język polski zajmował się i wydał staraniem swojem W. M. Podlewski, Dominikanin.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. VIII, 495, kor. 3. Jag. — Pozn.TPN
Całość:
Chirat A. H.
Żywot św. Dominika i obraz zakonu braci kaznodziejów, przełożył z angielskiego na język francuski kapłan III-go zakonu św. Dominika, tłómaczeniem na język polski zajmował się i wydał staraniem swojem W. M. Podlewski, Dominikanin.
Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
w 8ce małej, str. VIII, 495, kor. 3.
Jag. — Pozn.TPN