Nazwisko i imię:
Brzeziński Józef (prof. prawa kościelnego w Uniw. Jagiell.; 1854—1932).
Opis/komentarz:
ob. Przegląd Powsz. (Krak.).
Całość:
Brzeziński Józef (prof. prawa kościelnego w Uniw. Jagiell.; 1854—1932).
ob. Przegląd Powsz. (Krak.).