Nazwisko i imię:
Br. J.,
Opis/komentarz:
ob. Bromirski Jan (O uprawach 1849).
Całość:
Br. J.,
ob. Bromirski Jan (O uprawach 1849).