Nazwisko i imię:
Cannabich Jan Günther Fryderyk (1777—1859),
Opis/komentarz:
ob. Dziekoński Tom. (Obraz 1851-2).
Całość:
Cannabich Jan Günther Fryderyk (1777—1859),
ob. Dziekoński Tom. (Obraz 1851-2).