Nazwisko i imię:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Tytuł:
Żywoty Świętych Sług przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Oddział I. (Żywoty Świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. VII).
Miejsce i rok wydania:
Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. Stanisława Romana, 1876,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 295, 1 nl. Obejmuje: Św. Tropes. Praca tarczą przeciw grzechom (s. 5-58); Św. Onezym. Praca przeznaczeniem naszem na ziemi (s. 59-112); Św. Nereusz. Przywiązanie sług do panów (s. 113-170); Św. Tryfon. Wpływy dobrego przykładu (s. 171-216); Św. Julian. Przywiązanie sług między sobą (s. 217-268); Św. Ischiryon. Więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi (s. 269-295). Tor.Ks.K. -Toż. Oddział II. (Żywoty Świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. VIII). Tamże, 1878, w 8ce, str. 254, II; marka 1, fen. 20. Obejmuje: Św. Symfroniusz. O widzialnej głowie Kościoła (s. 5-80); Św. Prot i Jacek. O św oddawaniu się sług pod wolą Boską (s. 81-164); w. Kastulus. O Prymacie św. Piotra (s. 165-224); Św. Anicety. Oszczędność (s. 225-254). Pozn.TPN
Całość:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Żywoty Świętych Sług przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Oddział I. (Żywoty Świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. VII).
Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. Stanisława Romana, 1876,
w 8ce, str. 295, 1 nl.
Obejmuje: Św. Tropes. Praca tarczą przeciw grzechom (s. 5-58); Św. Onezym. Praca przeznaczeniem naszem na ziemi (s. 59-112); Św. Nereusz. Przywiązanie sług do panów (s. 113-170); Św. Tryfon. Wpływy dobrego przykładu (s. 171-216); Św. Julian. Przywiązanie sług między sobą (s. 217-268); Św. Ischiryon. Więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi (s. 269-295).
Tor.Ks.K.
-Toż. Oddział II. (Żywoty Świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. VIII). Tamże, 1878, w 8ce, str. 254, II; marka 1, fen. 20.
Obejmuje: Św. Symfroniusz. O widzialnej głowie Kościoła (s. 5-80); Św. Prot i Jacek. O
św oddawaniu się sług pod wolą Boską (s. 81-164); w. Kastulus. O Prymacie św. Piotra (s. 165-224); Św. Anicety. Oszczędność (s. 225-254).
Pozn.TPN