Nazwisko i imię:
Koszka Mikołaj, inż.
Opis/komentarz:
ob. Kurier Polski (Krak. 1890).
Całość:
Koszka Mikołaj, inż.
ob. Kurier Polski (Krak. 1890).