Nazwisko i imię:
Kossecki Franciszek Ksawery, legionista, generał (1778-1857).
Opis/komentarz:
obacz Gazeta Poznańska (1807, 1808, 1809); Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1818); Godebski Cyprian (Grenadyer-filozof 1805); Goniec Krakowski (1831); Instrukcja dla Dyrekcyi (1826); Instrukcja dla kommissyi Umorzenia (1830); Instrukcja dla Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (1826, 1829); Instrukcja dla Wydziałów Hypotecznych, Pisarzy (1826); Kłodziński Jan Ludwik Augustyn (Encyklopedya 1842); Kossakowski Stanisław Kazimierz (Wspomnienie o Józefie Kossakowskim 1861); Millon Charles (Historya wylądowań); Molski Marcin (Z powinszowaniem 1814); Sobolewski Walenty, Lubecki Drucki Franciszek Ksawery, ... (Postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w sprawie utworzenia Banku Polskiego 1828); Zabawy Przyjemne i Pożyteczne (Warsz. 1803-1806); Zajączek Józef (Postanowienie Namiestnika Królewskiego w sprawie urządzenia rzemiosł 1817, Postanowienie Namiestnika Królewskiego w sprawie biletów kasowych 1823).
Całość:
Kossecki Franciszek Ksawery, legionista, generał (1778-1857).
obacz Gazeta Poznańska (1807, 1808, 1809); Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego (1818); Godebski Cyprian (Grenadyer-filozof 1805); Goniec Krakowski (1831); Instrukcja dla Dyrekcyi (1826); Instrukcja dla kommissyi Umorzenia (1830); Instrukcja dla Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (1826, 1829); Instrukcja dla Wydziałów Hypotecznych, Pisarzy (1826); Kłodziński Jan Ludwik Augustyn (Encyklopedya 1842); Kossakowski Stanisław Kazimierz (Wspomnienie o Józefie Kossakowskim 1861); Millon Charles (Historya wylądowań); Molski Marcin (Z powinszowaniem 1814); Sobolewski Walenty, Lubecki Drucki Franciszek Ksawery, ... (Postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w sprawie utworzenia Banku Polskiego 1828); Zabawy Przyjemne i Pożyteczne (Warsz. 1803-1806); Zajączek Józef (Postanowienie Namiestnika Królewskiego w sprawie urządzenia rzemiosł 1817, Postanowienie Namiestnika Królewskiego w sprawie biletów kasowych 1823).