Nazwisko i imię:
Kosmografia.
Opis/komentarz:
obacz Baranowski Bolesław Adam (Najważniejsze wiadomości 1875); Baranowski Jan (Kurs 1867); Beneveni Feliks (Wykład jeografli 1864); Doleżan Wiktor (Czy będzie koniec 1899); Heilpern Maksymilian (Nauka o ziemi 1891,O ziemi 1896); Hertz Karol (1880-1882); Jabłoński Etienne (Stefan) (Cosmographie 1896); Jędrzejewicz Jan Walery (1886); Kawecki Antoni Medard i Tomaszewski Franciszek (Fizyka 1892, 1894, 1898); Ksiąga ilustrowana wiadomości pożytecznych (1899); Pacewicz Roman (1865); Seredyński Władysław (Zakres 1875); Thieme Aleksander (Krótki wykład 1867, 1900).
Całość:
Kosmografia.
obacz Baranowski Bolesław Adam (Najważniejsze wiadomości 1875); Baranowski Jan (Kurs 1867); Beneveni Feliks (Wykład jeografli 1864); Doleżan Wiktor (Czy będzie koniec 1899); Heilpern Maksymilian (Nauka o ziemi 1891,O ziemi 1896); Hertz Karol (1880-1882); Jabłoński Etienne (Stefan) (Cosmographie 1896); Jędrzejewicz Jan Walery (1886); Kawecki Antoni Medard i Tomaszewski Franciszek (Fizyka 1892, 1894, 1898); Ksiąga ilustrowana wiadomości pożytecznych (1899); Pacewicz Roman (1865); Seredyński Władysław (Zakres 1875); Thieme Aleksander (Krótki wykład 1867, 1900).