Nazwisko i imię:
Czasopisma. Tygodnik Powszechny.
Tytuł:
Tygodnik Powszechny, pismo ilustrowane, wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce poświęcone.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, 1877—1885.
Opis/komentarz:
Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Warsz.Un.
Całość:
Czasopisma. Tygodnik Powszechny.
Tygodnik Powszechny, pismo ilustrowane, wszelkim gałęziom literatury, nauce, sztuce i polityce poświęcone.
Warszawa, 1877—1885.
Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. —
Śl. — Warsz.Un.