Nazwisko i imię:
ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918).
Tytuł:
Żywot św. Leonarda wyznawcy, podług brewiarza rzymskiego napisany.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. M. Stochelskiego, 1883,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 16, kop. 5.
Całość:
ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918).
Żywot św. Leonarda wyznawcy, podług brewiarza rzymskiego napisany.
Częstochowa, druk. M. Stochelskiego, 1883,
w 16ce, str. 16, kop. 5.