Nazwisko i imię:
ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918).
Tytuł:
Żywot św. Kazimierza wyznawcy podług brewiarza rzymskiego.
Miejsce i rok wydania:
Łowicz, nakł. Romualda Oczykowskiego, druk. M. Stochelskiego w Częstochowie, 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 19, 1 nl., z ryciną, kop. 10. Nar. — toż, wydanie drugie, powiększone. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1898, w 16ce, str. 46, kop. 10. Nar. — Warsz.Un.
Całość:
ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918).
Żywot św. Kazimierza wyznawcy podług brewiarza rzymskiego.
Łowicz, nakł. Romualda Oczykowskiego, druk. M. Stochelskiego w Częstochowie, 1884,
w 8ce, str. 19, 1 nl., z ryciną, kop. 10.
Nar.
— toż, wydanie drugie, powiększone. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1898, w 16ce, str. 46, kop. 10.
Nar. — Warsz.Un.