Nazwisko i imię:
Bostel Ferdynand (1860—1935).
Tytuł:
Z dziejów malarstwa lwowskiego. Odb. z V tomu Sprawozdań Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce. Zesz. III.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Akad. Umiej., Spółka Wydaw. Pol., druk. Czasu, 1893,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 23. Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Wrocł.Un.
Całość:
Bostel Ferdynand (1860—1935).
Z dziejów malarstwa lwowskiego. Odb. z V tomu Sprawozdań Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce. Zesz. III.
Kraków, nakł. Akad. Umiej., Spółka Wydaw. Pol., druk. Czasu, 1893,
w 8ce, str. 23.
Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Wrocł.Un.