Nazwisko i imię:
Chwalibóg Józef (1808—1841).
Tytuł:
Żywot wzorowy Józefa Chwaliboga, opisał i pisma jego zebrał i ułożył Prosper Chwalibóg.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, tłoczono w Drukarni Stauropigiańskiej, 1847,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 434, 2 nl., z portretem. Treść: Żywot Józefa Chwaliboga; Listy z podróży do Syryi; Turandot księżniczka chińska, drama (Gozziego) przełoż. wierszem miarowym z przeróbki Szyllera ...; Listy Tadeusza Kościuszki do Tekli Żurowskiej pisane w roku 1791 w Międzybożu. Inne, drobniejsze utwory (prozaiczne i wierszowane) J. Chwaliboga pomieszczone w Żywocie. Inst.Bad.Lit. — Nar. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un.
Całość:
Chwalibóg Józef (1808—1841).
Żywot wzorowy Józefa Chwaliboga, opisał i pisma jego zebrał i ułożył Prosper Chwalibóg.
Lwów, tłoczono w Drukarni Stauropigiańskiej, 1847,
w 8ce, str. 434, 2 nl., z portretem.
Treść: Żywot Józefa Chwaliboga; Listy z podróży do Syryi; Turandot księżniczka chińska, drama (Gozziego) przełoż. wierszem miarowym z przeróbki Szyllera ...; Listy Tadeusza Kościuszki do Tekli Żurowskiej pisane w roku 1791 w Międzybożu.
Inne, drobniejsze utwory (prozaiczne i wierszowane) J. Chwaliboga pomieszczone w Żywocie. Inst.Bad.Lit. — Nar. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un.