Nazwisko i imię:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Tytuł:
Żywot świętej Jadwigi księżny szląskiej i polskiej, patronki Królestwa Polskiego. Przez Ks.
Miejsce i rok wydania:
... Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego; Lwów, K. Wild, J. Milikowski; Warszawa, M. Glücksberg, Gebethner & Wolff, 1872,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 4 nl., 380, 1 nl.; sgr. 20. Zawiera m.in. wiersz Juliana Ursyna Niemcewicza oraz modlitwę przytoczoną za Janem Długoszem (inc.: Ponieważ zaś i my wierzymy, iż jest Świętą...). Czart. - Jag. - Nar. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl.
Całość:
Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
Żywot świętej Jadwigi księżny szląskiej i polskiej, patronki Królestwa Polskiego. Przez Ks.
... Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego; Lwów, K. Wild, J. Milikowski; Warszawa, M. Glücksberg, Gebethner & Wolff, 1872,
w 8ce małej, str. 4 nl., 380, 1 nl.; sgr. 20.
Zawiera m.in. wiersz Juliana Ursyna Niemcewicza oraz modlitwę przytoczoną za Janem Długoszem (inc.: Ponieważ zaś i my wierzymy, iż jest Świętą...).
Czart. - Jag. - Nar. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl.